Shopping detox – final week

The month of April is over and….I made it! I would hate for it to sound like I’ve just attempted something difficult, unreachable, world changing. But I am still happy I went whole month shopping free, observed what makes me tick, excites me to purchase and eliminated the temptations around me.

So, did something change, you ask?

Not at all! I am as happy as I was before. I even performed a cleanse in my closet and removed a third of what was inside. Have you heard of Marie Kondo method ? Only things you love stay.  Turns out it is so much easier to actually chose and combine if there is not that much to chose from. We have it all wrong:)

What happens now, you ask again? Am I gonna run to the shops like a mad woman and shop till I drop? Hell no. I am going to keep observing, and questioning things I let into my life. Does this mindset make me a minimalist I wonder? People love labels. I don’t think you need a label to make a change in your life.

//CZ// Trubte na poplach, vyvěste vlajky, Duben je za námi, a detox byl úspěšný!:) Nerada bych, aby to znělo, jako že jsem dokázala něco neproveditělného a světoborného, ale jsem ráda, že jsem se zaměřila na zdroje, které mě motivují k nákupům, dokázala se jich částečně zbavit, a zjistila, že se nemusím nijak omezovat a zapojovat vůli k tomu, abych nekupovala věci, které k životu nepotřebuju.

Změnilo se něco?

Absolutně nic! Level mé spokojenosti i bez malých či větších radostí zůstal na stejné vlně. Dokonce jsem vytřídila  asi třetinu šatníku s myšlenkou Marie Kondo – zůstanou jen věci, které milujete, nebo potřebujete. Čím méně věcí leží ve skříni, ím jednošuje se ráno obléknete:) 

Co ale bude dál? Říkáte si, že 1.5 vletím do obchodu, budu chodit mezi regály a prohrabovat se oblečením, nakupovat, a pak ověšená taškama skákat přes kaluže ve městě s vítězným úsměvem na tváři? To rozhodně ne! Chtěla bych vtomto duchu pokračovat dát, a s obezřetností si vybírat věci, které si pustím do života. Dělá to ze mě minimalistu? Lidi milují nálepky. Myslím, že je nepotřebujete, abyste udělali ve svém životě změnu.

Marketa Shopping detox – final week

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *